Trang chủ » Các Trường đại học » Đại Học Đài Loan

Đại Học Đài Loan

ĐẠI HỌC TAMKANG (TamKang University)

ĐẠI HỌC TAMKANG (TamKang University)

ĐẠI HỌC TAMKANG – TAMKANG UNIVERSITY Thông tin trường Đại học TamKang Đại học TamKang được thành lập năm 1950 được công nhận là trường đại học tư nhân lâu đời nhất Đài Loan. Trường đứng thứ 9 trong hệ thống bộ giáo dục của Đài Loan và đứng trong top 50 các trường đại […]

No Image

ĐẠI HỌC PHỤ NHÂN (Fu Jen Catholic University)

ĐẠI HỌC PHỤ NHÂN (Fu Jen Catholic University) Đại học Phụ Nhân ( Fu Jen Catholic University) là ngôi trường được thành lập năm 1925 với tên gọi ban đầu là Học viện Fu Jen. Đến năm 1927 trường được đổi tên thành Đại học Phụ Nhân. Tên tiếng Anh: Fu Jen Catholic University (FJCU) […]

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ (Hsing Wu University)

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ (Hsing Wu University)

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH NGÔ Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô (Hsing Wu University) nằm ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan. Trường được thành lập năm 1965, ban đầu trường có tên là cao đẳng thương mại Tỉnh Ngô. Tính đên nay trường đã thành lập hơn 55 […]

Bài viết về du học

Bài viết về du học

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội […]

Bài viết về du học

Bài viết về du học

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội […]

Bài viết về du học

Bài viết về du học

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội […]

Bài viết về du học

Bài viết về du học

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội […]

Bài viết về du học

Bài viết về du học

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội […]

Bài viết về du học

Bài viết về du học

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội dung, nội dung, nội […]